Stands

Documentació comercial

Hi ha la possibilitat que empreses i entitats interessades en fer arribar informació comercial als assistents al congrés puguin fer-ho a través d’aquest tipus d’esponsorització.
El preu d’aquesta opció és de 550€ (IVA no inclòs)

Estands

Les empreses i entitats que estiguin interessades tenen la possibilitat de posar un estand.
Durant la realització del congrés hi haurà uns períodes de temps reservats perquè els assistents al congrés puguin visitar els estands on les empreses puguin fer promoció i exposició dels seus productes.
Les mides dels estands són de 2x2m i el seu preu és de 750€ (IVA no inclòs).

Espònsors

Aquesta opció permet incloure el logo de l’empresa, dins l’apartat de patrocinadors, tant a la pàgina web específica del congrés com al llibre d’actes i la inclusió de  documentació de l’entitat en la que es lliurarà als assistents.
Per les empreses/entitats que estiguin interessades en aquesta opció, el preu és de 975 € (IVA no inclòs).

En el cas que una empresa/entitat estigui interessada en constar com a espònsor i disposar d’un estand, el preu d’aquesta opció és de 1200€ (IVA no inclòs).

Caldrà confirmar-ho abans del dia 28 doctubre