Programa

  23 de novembre de 2010  
8:30-9:30h REGISTRE I ACREDITACIONS  
9:30h OBERTURA   
   RECTOR UPC/ALCALDE DE TERRASSA/ CONSELLERA DE DEPARTAMENT DE SALUT GENERALITAT DE CATALUNYA/ DIPUTADA DE L'ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM DIPUTACIÓ BARCELONA  
 10:00-10:30h  CONFERÈNCIA INAUGURAL  
   DR. ANTONI PLASÈNCIA I TARADACH.  Director General Salut Pública de la Generalitat de Catalunya           
   BLOC LEGIONEL·LA: NOVETATS LEGISLATIVES  
10:30-11:30h  SRA. MARIA LUISA GONZÁLEZ. Subdirección general de sanidad ambiental y salud laboral. Ministeri de Sanitat i Política Social  
 11:00-11:30h  PAUSA - CAFÈ     VISITA STANDS, PÒSTERS  
   BLOC LEGIONEL·LA: ANÀLISI I DIAGNOSI (ESTAT DE L'ART)  
 11:30-12:00h  “Legionel·la. Lliçons apreses: punt de partida per a futurs abordatges”. DRA. CARMEN PELAZ -  Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III  
 12:00-12:30h  " LEGIONEL·LA 2010. ACTUALITZACIO CIENTÍFICA" .  DR. MIQUEL SABRIA. UAB  
 12:30 . 13:00h  Col·loqui i discusió bloc legionel·la (part I)  
 13:30-15:00h  DINAR - APERITIU  
   BLOC LEGIONEL·LA: AUDITORIA I DIAGNOSI
 15:00-15:30h  "AFCH I ACS. DISSENY, CONSTRUCCIÓ, REFORMES, MATERIALS I TRACTAMENTS".  ÁLVARO  JOSÉ GONZALEZ - CPL  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 15:30-16:00h  "TENIM LEGIONEL·LA, I ARA QUÈ? CASUÍSTICA EN L'ASSESSORAMENT ALS CLIENTS".  EVA TUSELL - AIGÜES DE TERRASSA  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 16:00-16:30h  PAUSA - VISITA STANDS, PÒSTERS  
   BLOC LEGIONEL·LA: TRACTAMENT DE LES INSTAL·LACIONS  
 16:30-17:00h  "IMPACTE MEDIAMBIENTAL DE LES SUBSTÀNCIES ACTIVES QUE FORMEN PART DELS FORMULATS BIOCIDES EN TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS"                                                                                 GREGORI DE DIOS - STENCO  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 17:00-17:30h  "IMPLANTACIÓ D'UN PROCEDIMENT PEL CONTROL PREVENTIU DEL RISC DE CONTAMINACIÓ PER LEGIONEL·LA EN ELS HOSPITALS D'ASEPEYO".       JOSE FERNANDEZ - HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 17:30-18:00h  "IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN L'ÀMBIT DE GESTIÓ DE LA CATALUNYA CENTRAL". ESPERANÇA LLORENS. Tècnic UBP Catalunya Central  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 18:00-18:30h  Col·loqui i discussió  bloc legionel·la (part II)  
 

 

24 de novembre de 2010

 
   INAUGURACIÓ BLOC QUALITAT AMBIENTAL.                          
   BLOC  QUALITAT AMBIENTAL: NOVES TENDÈNCIES  
 10:00-10:30h  Sr. Xavier Guardino.  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
10:30-11:00h  EL FACILITY MANAGEMENT COM EINA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL I  DE LA HIGIENE EN EDIFICIS.  MAURICI ESPALIAT - CPL  
 11:00-11:30H  PAUSA - CAFE     VISITA STANDS, POSTERS  
   BLOC  QUALITAT AMBIENTAL: LEGISLACIÓ I NORMATIVA   
 11:30-12:00h  SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT EN EDIFICIS.                                                          PAULINO PASTOR. FEDECAI  
 12:00-12:30h  COSTOS LEGALS DE LA NO QUALITAT. Santiago Saumell   
 12:30 - 13:00h  Col·loqui i discusió bloc  Qualitat Ambiental (part I)  
 13:00 - 15:00h  DINAR - APERITIU  
   BLOC QUALITAT AMBIENTAL: ENFOCS SECTORIALS  
 15:00 - 15:30h  "GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL I DE LA HIGIENE EN EL SECTOR DE L'HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ".  ANNA CASTAN - IZAKA HOTEL MANAGEMENT   COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 15:30 - 16:00h   "OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS".  Joan Miró. FERRAN TBK  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 16:00-16:30h  PAUSA - VISITA STANDS, POSTERS  
   BLOC QUALITAT AMBIENTAL: SEGURETAT I PREVENCIÓ  
 16:30-17:00h  "LIPOATROFIA SEMICIRCULAR REALACIONADA AMB ELS EDIFICIS".                       GLORIA CRUCETA - SEGLA  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 17:00-17:30h  PLANS DE NETEJA I DESINFECCIÓ EN EDIFICIS. MALA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES. CASOS PRÀCTICS".   VALENTI CASAS - ITEL  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
 17:30-18:00  Col·loqui i discusió bloc Seguretat i Normativa  COMUNICACIONS VARIES DE LES ÚLTIMES NOVETATS (prèvia inscripció)
  18:00h  CLAUSURA